OBVESTILO

Zaradi povečanega števila respiratornih obolenj priporočamo... Več infomacij

 
 
 

OBVESTILO

Na vse zdravstvene storitve v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj se lahko naročite:

 • osebno
 • po navadni pošti
 • telefonsko
 • preko elektronske pošte

V kolikor se naročate preko e-pošte vljudno prosimo, da napišete:

 • ime in priimek ter datum rojstva,
 • številko eNapotnice, ki jo najdete v naslovu eNapotnice zgoraj desno (13 mestna številka),
 • ZZZS številko pacienta, ki jo najdete na elektronski napotnici ali na prvi strani kartice zdravstvenega zavarovanja pacienta (9 mestna številka) ter
 • napišite telefonsko številko na kateri ste dosegljivi.

V kolikor se naročate preko telefona imejte pripravljeno:

 • ZZZS številko pacienta,
 • številko eNapotnice ter
 • telefonsko številko na kateri ste dosegljivi.
Na zdravstvene storitve v naši bolnišnici, se lahko naročite na enega izmed naslednjih načinov:
 • eNaročanje: pacienta lahko naroči zdravnik, kateri je izdal elektronsko napotnico;pacient se lahko naroči sam preko spletne strani https://zvem.ezdrav.si, vnese svojo KZZ številko in 13 - mestno številko potrdila o izdani eNapotnici;
 • Osebno: – med ordinacijskim časom posamezne ambulante - http://www.sb-ptuj.si/ordinacijski_cas/
 • Elektronsko: – na e-naslov posamezne ambulante oziroma pristojne osebe za naročanje (glej spodnjo tabelo)
 • Po pošti: na naslov Splošna bolnišnica Ptuj, Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj
 • Telefonsko: - med ordinacijskim časom posamezne ambulante - zagotovljen čas naročanja je objavljen pod rubriko naročanje (pred klicem si pripravite številko eNapotnice in ZZZS številko).

Zakon o Pacientovih pravicah, veljaven od 01.12.2020 dalje določa nove roke za predložitev napotne listine:
• s stopnjo nujnosti nujno: najpozneje naslednji dan po njeni izdaji,
• s stopnjo nujnosti zelo hitro: v 7 dneh po njeni izdaji,
• s stopnjo nujnosti hitro ali redno: v 21 dneh po njeni izdaji.
Kadar pacient, ki je uvrščen na čakalni seznam, izbere drugega izvajalca zdravstvene dejavnosti oziroma zdravstvenega delavca, je rok za predložitev napotne listine 3 dni od dneva drugega naročila.

Priporočamo, da pred naročanjem preverite aktualne čakalne dobe v SB Ptuj (http://www.sb-ptuj.si/za_paciente_in_obiskovalce/cakalne_dobe/nase_cakalne_dobe/) in nacionalne čakalne dobe (https://cakalnedobe.zdrav.si/).

V SB Ptuj pri naročanju upoštevamo Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah in Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP).

 
 
 

Naročanje

Dejavnost Odgovorna oseba Naziv Pooblaščena oseba Termini za naročanje preko telefona Telefonska št. E-mail
INTERNISTIKA
Internistična specialistična ambulanta Primož Horvat, dr. med., spec. predstojnik internega oddelka

Brigita Štajnberger, DMS

PON - PET

od 8.00 do 10.00 ure 02 749 15 24 narocanje.internistika@sb-ptuj.si
Nefrološka specialistična ambulanta
Antikoagulantna specialistična ambulanta
KARDIOLOGIJA
Kardiološka specialistična ambulanta

Primož Horvat, dr. med., spec.

predstojnik internega oddelka

Alenka Klanjšek, DMS

PON - PET

od 12.30 do 14.30 ure

02 749 15 20

narocanje.kardio@sb-ptuj.si
Cikloergometrija

Primož Horvat, dr. med., spec.

predstojnik internega oddelka

Brigita Štajnberger, DMS

PON - PET

od 8.00 do 10.00 ure

02 749 15 24

narocanje.internistika@sb-ptuj.si
Holter monitoring
Pozni prekatni potenciali
Ehokardiografija
Dopler ožilja
GASTROENTEROLOGIJA
Gastroenterološka ambulanta Primož Horvat, dr. med., spec. predstojnik internega oddelka

Brigita Štajnberger, DMS

 

PON - PET od 8.00 do 10.00 ure 02 749 15 24 narocanje.internistika@sb-ptuj.si
Gastroskopija Primož Horvat, dr. med., spec. predstojnik internega oddelka Mojca Drobnič, DMS PON - PET od 8.00 do 10.00 ure 02 749 15 13 endoskopija@sb-ptuj.si
Kolonoskopija Primož Horvat, dr. med., spec. predstojnik internega oddelka

Ksenija Pivko, SMS

PON - PET

od 8.00 do 10.00 ure

02 749 15 13

endoskopija@sb-ptuj.si

Endoskopski UZ Primož Horvat, dr. med., spec. predstojnik internega oddelka

Ksenija Pivko, SMS

PON - PET

od 8.00 do 10.00 ure

02 749 15 13

endoskopija@sb-ptuj.si

DIABETOLOGIJA
Diabetična specialistična ambulanta Tončka Trop, dr. med., spec. internist - diabetolog Suzana Komperšak, DMS PON - PET od 7.00 do 15.00 ure 02 749 15 26 sladkorna@sb-ptuj.si
NEVROLOGIJA

Nevrološka specialistična ambulanta 2

mag. Lidija Žitnik, dr. med., spec.

predstojnica nevrološke ambulante

Sabina Nedeljko, DMS, mag. ZN

PON - PET

od 7.30 do 9.30 ure

02 749 15 31

narocanje.nevrologija@sb-ptuj.si

UZ vratnih žil Gordana Horvat Pinterič, dr. med., spec. internist - nevrolog Sabina Nedeljko DMS, mag. ZN PON - PET od 7.30 do 9.30 ure 02 749 15 31 narocanje.nevrologija@sb-ptuj.si
Nevromišična elektrodiagnostika (EMG) mag. Lidija Žitnik, dr. med., spec. predstojnica nevrološke ambulante Sabina Nedeljko, DMS, mag. ZN PON - PET od 7.30 do 9.30 ure 02 749 15 31 narocanje.nevrologija@sb-ptuj.si
KIRURGIJA 
Kirurške specialistične ambulante (žilno-kirurški pregled, plastično-kirurški pregled,...)

Mihael Majerič, dr. med., spec

predstojnik kirurškega oddelka

Sara Svenšek, SMS

Mateja Vidovič, SMS

PON - ČET

od 8.00 do 10.00 ure

od 12.00 do 14.00 ure

02 749 15 58

narocanje.kirurgija@sb-ptuj.si

PREANESTEZIOLOŠKA AMBULANTA
Preanesteziološka ambulanta

Karmen Pišek Šuta, dr. med., spec.

predstojnica oddelka za
intenzivno terapijo,
nego, anestezijo in terapijo bolečine

Liljana Krajnc, SMS;

Verica Vaupotič, SMS;

Renata Čuš, SMS;

TOR, SRE

od 12.30 do 14.30 ure

02 749 15 25

narocanje.pba@sb-ptuj.si

PROTIBOLEČINSKA AMBULANTA
Protibolečinska specialistična ambulanta

Karmen Pišek Šuta, dr. med., spec.

predstojnica oddelka za
intenzivno terapijo, nego,
anestezijo in terapijo bolečine

Liljana Krajnc, SMS;

Verica Vaupotič, SMS;

Renata Čuš, SMS;

PET

od 12.00 do 14.00 ure

02 749 15 25

narocanje.pba@sb-ptuj.si

 
ORTOPEDIJA
Ortopedska specialistična ambulanta Darko Jazbec, dr. med., spec. koordinator ortopedije

Sara Svenšek,

dipl. med. sestra

PETEK

od 8.00 do 10.00 ure

in

od 12.00 do 14.00 ure

02 749 15 58

ortopedija@sb-ptuj.si
GINEKOLOGIJA
Ginekološke specialistične ambulante

Damijana Bosilj, dr. med., spec.

predstojnica ginekološko porodnega oddelka

Doris Strmšek, dipl. babica

PON - PET

od 12.00 do 14.00 ure

02 749 14 63

narocanje.ginekologija@sb-ptuj.si

Ginekološki UZ
Ginekološki dispanzer (izbrani ginekologi)

Damijana Bosilj, dr. med., spec.

mag. Mateja Marčec, dr. med., spec.

mag. Saša Djukanović dr. med., spec.

Maša Samojlenko Durič, dr. med., spec.

Mateja Kranjc Strnad, dr. med., spec.

mag. Petra Krajnc, dr. med., spec.

Tanja Tašner Rajtmajer, dr. med., spec.

     

ginekologija.bosilj@sb-ptuj.si

ginekologija.marcec@sb-ptuj.si

ginekologija.djukanovic@sb-ptuj.si

ginekologija.samojlenko.duric@sb-ptuj.si

ginekologija.kranjc.strnad@sb-ptuj.si

ginekologija.krajnc@sb-ptuj.si

ginekologija.tasner.rajtmajer@sb-ptuj.si

AMBULANTA ZA BOLEZNI DOJK

Ambulanta za bolezni dojk

Damijana Bosilj, dr. med., spec.

predstojnica ginekološko porodnega oddelka

Tadeja Slak, DMS

 

PONEDELJEK

od 10.00 do 12.00 ure

 

narocanje.boleznidojk@sb-ptuj.si

02 749 14 76
 
ONKOLOGIJA

Onkološka specialistična ambulanta

Damijana Bosilj, dr. med., spec.

predstojnica ginekološko porodnega oddelka

Breda Žerak, SMS

PON- PET

od 8.00 do 12.00 ure

02 749 14 61

narocanje.onkologija@sb-ptuj.si

PEDIATRIJA
Pediatrična ambulanta

Vera Gušić Ljepović, dr. med., spec.

predstojnica otroškega oddelka

Helena Kukovec, DMS; Milojka Bernardka Horvat, DMS

PON - PET

od 7.00 do 8.30 in 13.00 do 14.00 ure

02 749 14 43

narocanje.pediatrija@sb-ptuj.si

Gastroenterološka ambulanta

Vera Gušić Ljepović, dr. med., spec.

predstojnica otroškega oddelka

Helena Kukovec, DMS; Milojka Bernardka Horvat, DMS

PON - PET

od 7.00 do 8.30 in 13.00 do 14.00 ure

02 749 14 43

narocanje.pediatrija@sb-ptuj.si

Alergološka ambulanta

Vera Gušić Ljepović, dr. med., spec.

predstojnica otroškega oddelka

Helena Kukovec, DMS; Milojka Bernardka Horvat, DMS

PON - PET

od 7.00 do 8.30 in 13.00 do 14.00 ure

02 749 14 43

narocanje.pediatrija@sb-ptuj.si

Ultrazvok

Vera Gušić Ljepović, dr. med., spec.

predstojnica otroškega oddelka

Helena Kukovec, DMS; Milojka Bernardka Horvat, DMS

PON - PET

od 7.00 do 8.30 in 13.00 do 14.00 ure

02 749 14 43

narocanje.pediatrija@sb-ptuj.si

Endoskopska

Vera Gušić Ljepović, dr. med., spec.

predstojnica otroškega oddelka

Helena Kukovec, DMS; Milojka Bernardka Horvat, DMS

PON - PET

od 7.00 do 8.30 in 13.00 do 14.00 ure

02 749 14 43

narocanje.pediatrija@sb-ptuj.si

Nefrološka specialistična ambulanta

Vera Gušić Ljepović, dr. med., spec.

predstojnica otroškega oddelka

Helena Kukovec, DMS; Milojka Bernardka Horvat, DMS

PON - PET

od 7.00 do 8.30 in 13.00 do 14.00 ure

02 749 14 43

narocanje.pediatrija@sb-ptuj.si

Neonatalna

Vera Gušić Ljepović, dr. med., spec.

predstojnica otroškega oddelka

Helena Kukovec, DMS; Milojka Bernardka Horvat, DMS

PON - PET

od 7.00 do 8.30 in 13.00 do 14.00 ure

02 749 14 43

narocanje.pediatrija@sb-ptuj.si

Nevrološka pediatrična ambulanta

Vera Gušić Ljepović, dr. med., spec.

predstojnica otroškega oddelka

Helena Kukovec, DMS; Milojka Bernardka Horvat, DMS

PON - PET

od 7.00 do 8.30 in 13.00 do 14.00 ure

02 749 14 43

narocanje.pediatrija@sb-ptuj.si

Razvojna ambulanta

Vesna Kunčnik, dr. med., spec

vodja razvojne ambulante

Helena Kukovec, DMS; Milojka Bernardka Horvat, DMS

PON - PET

od 7.00 do 8.30 in 13.00 do 14.00 ure

02 749 14 43

narocanje.pediatrija@sb-ptuj.si

POMEMBNO OBVESTILO! Razvojna ambulanta je sestavljena s timom strokovnjakov, ki celostno obravnava otroke. V namen najboljše obravnave otroka in zagotavljanja celovite obravnave, je nujno, da se naročate v razvojno ambulanto svoje regije. Za naročanje na PRVI pregled se upoštevajo poleg stopnje nujnosti še napotna diagnoza, otrokova starost ter ostali pomembni podatki, ki nam jih lahko posredujete po telefonu. Zato vam svetujemo, da se na PRVI PREGLED NAROČATE NA TELEFONSKO ŠTEVILKO RAZVOJNE AMBULANTE, in sicer 02 749 14 43.

RENTGEN

Rentgen

Robert Čeh, dr. med., rentgenolog

predstojnik RTG oddelka

Elvira Šišić, DMS, mag. ZN

PON - PET

od 11.00 do 13.00 ure

02 749 14 83

narocanje.rtg@sb-ptuj.si

Denzitometrija

ULTRAZVOK

Ultrazvočna ambulanta

Robert Čeh, dr. med., rentgenolog

predstojnik RTG oddelka

Elvira Šišić, DMS, mag. ZN

PON - PET

od 11.00 do 13.00 ure

02 749 14 83

narocanje.uz@sb-ptuj.si

MAGNETNA RESONANCA

Magnetna resonanca

Robert Čeh, dr. med., rentgenolog

predstojnik RTG oddelka

Elvira Šišić, DMS, mag. ZN

PON - PET

od 11.00 do 13.00 ure

02 749 15 95

narocanje.rtg@sb-ptuj.si

CT

CT

Robert Čeh, dr. med., rentgenolog

predstojnik RTG oddelka

Elvira Šišić, DMS, mag. ZN

PON - PET

od 11.00 do 13.00 ure

02 749 14 83

narocanje.rtg@sb-ptuj.si

MAMOGRAFIJA
Mamografija Damijana Bosilj, dr. med., spec. predstojnica ginekološko porodnega oddelka Tadeja Slak, DMS NA DAN AMBULANTE TOREK od 12.00 do 14.00 ure 02 749 14 76 narocanje.boleznidojk@sb-ptuj.si
        NA DAN AMBULANTE SREDA od 12.00 do 14.00 ure 02 749 14 76  
OKULISTIKA
Okulistična specialistična ambulanta Ptuj

Brigita Cvetko, dr. med., spec

predstojnica oftalmološke ambulante

Jerica Strelec,

DMS

PON, SRE, ČET, PET

in

TOREK

od 6.30 do 8.30 ure

in

od 11.00 do 13.00 ure

02 749 14 99

narocanje.okulistika@sb-ptuj.si

Optika Kuhar Brigita Cvetko, dr. med., spec predstojnica oftalmološke ambulante

Jerica Strelec,

DMS

PON, SRE, ČET, PET

in

TOREK

od 6.30 do 8.30 ure

in

od 11.00 do 13.00 ure

02 749 14 99 narocanje.okulistika@sb-ptuj.si
Operacije sive mrene

Brigita Cvetko, dr. med., spec

predstojnica oftalmološke ambulante

Jerica Strelec,

DMS

PON, SRE, ČET, PET

in

TOREK

od 6.30 do 8.30 ure

in

od 11.00 do 13.00 ure

02 749 14 99

narocanje.okulistika@sb-ptuj.si

OTORINOLARINGOLOGIJA
ORL specialistična ambulanta Alenka Rokavec, dr. med., spec predstojnica ORL ambulante Ljubica Štumberger, DMS PONEDELJEK od 14.00 do 16.00 ure 02 749 14 96 narocanje.orl@sb-ptuj.si
ORL specialistična ambulanta Alenka Rokavec, dr. med., spec predstojnica ORL ambulante Ljubica Štumberger, DMS TOR - PET od 11.30 do 13.30 ure 02 749 14 96 narocanje.orl@sb-ptuj.si
FIZIOTERAPIJA
Fizioterapevtska obravnava Primož Babič, dipl. fiziot. vodja fizioterapije Olga Kolednik, SMS PON - PET od 7.30 do 9.30 ure 02 749 15 71 narocanje.fizioterapija@sb-ptuj.si
Specialna fizioterapevtska obravnava - Manualna terapija zahtevanih okvar mišično-skeletnega sistema Primož Babič, dipl. fiziot. vodja fizioterapije Olga Kolednik, SMS PON - PET od 7.30 do 9.30 ure 02 749 15 71 narocanje.fizioterapija@sb-ptuj.si
KIRURGIJA
Predhodno je potreben pregled pri določenem operaterju glede na vrsto operacije.
Za bolnike naročene na programske Mihael Majerič, dr. med., spec. predstojnik kirurškega oddelka

Mateja Vidovič, SMS

     Tea Obad,      SMS

PON - PET od 7.00 do 14.00 ure 02 749 15 54 narocanje.operativa@sb-ptuj.si
operacije kile Mihael Majerič, dr. med., spec. predstojnik kirurškega oddelka

Mateja Vidovič,   SMS 

     Tea Obad,      SMS

PON - PET od 7.00 do 14.00 ure 02 749 15 54 narocanje.operativa@sb-ptuj.si
operacije žolčnih kamnov Mihael Majerič, dr. med., spec. predstojnik kirurškega oddelka

Mateja Vidovič,  SMS

       Tea Obad,       SMS

PON - PET od 7.00 do 14.00 ure 02 749 15 54 narocanje.operativa@sb-ptuj.si
endoproteze kolkov Darko Jazbec, dr. med., spec. koordinator ortopedije

Hermina Podkrižnik, DMS

Ivanka Krušič

PON - PET od 9.00 do 13.00 ure 02 749 15 56

narocanje.ortopedija@sb-ptuj.si

ivanka.krusic@sb-ptuj.si

endoproteze kolena Darko Jazbec, dr. med., spec. koordinator ortopedije

Hermina Podkrižnik, DMS

Ivanka Krušič

PON - PET od 9.00 do 13.00 ure 02 749 15 56

narocanje.ortopedija@sb-ptuj.si

ivanka.krusic@sb-ptuj.si

operacije karpalnega kanala Mihael Majerič, dr. med., spec. predstojnik kirurškega oddelka

Mateja Vidovič, SMS

     Tea Obad,     SMS

 

PON - PET od 7.00 do 14.00 ure 02 749 15 54 narocanje.operativa@sb-ptuj.si
operacije krčnih žil Mihael Majerič, dr. med., spec. predstojnik kirurškega oddelka

Mateja Vidovič, SMS

     Tea Obad,      SMS

PON - PET od 7.00 do 14.00 ure 02 749 15 54 narocanje.operativa@sb-ptuj.si
odstranitev osteosintetskega materiala Mihael Majerič, dr. med., spec. predstojnik kirurškega oddelka

Mateja Vidovič, SMS

     Tea Obad,     SMS

PON - PET od 7.00 do 14.00 ure 02 749 15 54 narocanje.operativa@sb-ptuj.si
artroskopije Mihael Majerič, dr. med., spec. predstojnik kirurškega oddelka

Mateja Vidovič, SMS

     Tea Obad,      SMS

PON - PET od 7.00 do 14.00 ure 02 749 15 54 narocanje.operativa@sb-ptuj.si

ZARADI PROSTORSKE STISKE IN ORGANIZACIJE DELA VAS PROSIMO, DA PRIDETE OB TOČNO DOLOČENI URI PREGLEDA.

GINEKOLOGIJA
Za bolnice naročene na programske operacije

Damijana Bosilj, dr. med., spec

predstojnica ginekološko porodnega oddelka

Zdravko Vidovič, dipl. zdrav.

 

Tatjana Žvegla

PON - PET

Predhodno potreben pregled

pri določenem operaterju glede

na vrsto operacije

02 749 14 62

pisarna.ginekologija@sb-ptuj.si

TVT operacije Damijana Bosilj, dr. med., spec predstojnica ginekološko porodnega oddelka

Zdravko Vidovič, dipl. zdrav.


Tatjana Žvegla

PON - PET

Predhodno potreben pregled

pri določenem operaterju glede

na vrsto operacije

02 749 14 62 pisarna.ginekologija@sb-ptuj.si

 

Seznam aktivnih ginekologov v dispanzerjih za ženske

 
 
 

Stopite v stik z nami

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
dr. Jožeta Potrča PTUJ
Potrčeva cesta 23
SI-2250 Ptuj 

Telefon

T: +386 (0)2 749 14 00

Fax

F: +386 (0)2 749 16 30

E-mail

E: tajnistvo@sb-ptuj.si

 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.