Naročanje

Na zdravstvene storitve v naši bolnišnici, se lahko naročite na enega izmed naslednjih načinov:

• eNaročanje:

–        pacienta lahko naroči zdravnik, kateri je izdal elektronsko napotnico;

–        pacient se lahko naroči sam preko spletne strani https://zvem.ezdrav.si, vnese svojo KZZ številko in 13 - mestno številko potrdila o izdani eNapotnici;

• Osebno – med ordinacijskim časom posamezne ambulante - http://www.sb-ptuj.si/ordinacijski_cas/

• Elektronsko – na e-naslov posamezne ambulante oziroma pristojne osebe za naročanje (glej spodnjo tabelo)

• Po pošti: na naslov Splošna bolnišnica Ptuj, Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj          

• Telefonsko: pred klicem si pripravite številko eNapotnice in ZZZS številko.

 

Priporočamo, da pred naročanjem preverite aktualne čakalne dobe v SB Ptuj (http://www.sb-ptuj.si/za_paciente_in_obiskovalce/cakalne_dobe/nase_cakalne_dobe/) in nacionalne čakalne dobe (https://cakalnedobe.zdrav.si/).

V SB Ptuj pri naročanju upoštevamo Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah in Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP).

Dejavnost Odgovorna oseba Naziv Pooblaščena oseba Termini za naročanje preko telefona Telefonska št. E-mail
INTERNISTIKA
Internistična specialistična ambulanta Matjaž Brenčič, dr. med., spec. predstojnik internega oddelka

Brigita Štajnberger, DMS

Helena Pečnik, SMS

PON - PET

od 8.00 do 10.00 ure 02 749 15 24 narocanje.internistika@sb-ptuj.si  
Nefrološka specialistična ambulanta
Antikoagulantna specialistična ambulanta
KARDIOLOGIJA 
Kardiološka specialistična ambulanta

Matjaž Brenčič, dr. med., spec.

predstojnik internega oddelka

Brigita Štajnberger, DMS

Helena Pečnik, SMS

PON - PET

od 8.00 do 10.00 ure

02 749 15 24

narocanje.internistika@sb-ptuj.si
Cikloergometrija
Holter monitoring
Pozni prekatni potenciali
Ehokardiografija
Dopler ožilja
GASTROENTEROLOGIJA
Gastroenterološka ambulanta Matjaž Brenčič, dr. med., spec. predstojnik internega oddelka

Brigita Štajnberger, DMS

Helena Pečnik, SMS

PON - PET od 8.00 do 10.00 ure 02 749 15 24 narocanje.internistika@sb-ptuj.si
Gastroskopija Matjaž Brenčič, dr. med., spec. predstojnik internega oddelka Mojca Drobnič, DMS PON - PET od 8.00 do 10.00 ure 02 749 15 13 endoskopija@sb-ptuj.si
Kolonoskopija Matjaž Brenčič, dr. med., spec. predstojnik internega oddelka

Ksenija Pivko, SMS

PON - PET

od 8.00 do 10.00 ure

02 749 15 13

endoskopija@sb-ptuj.si

DIABETOLOGIJA 
Diabetična specialistična ambulanta Tončka Trop, dr. med., spec. internist - diabetolog Suzana Komperšak, DMS PON - PET od 7.00 do 15.00 ure 02 749 15 26 sladkorna@sb-ptuj.si
NEVROLOGIJA

Nevrološka specialistična ambulanta 1

Andreja Debeljak, dr. med., spec.

internist - nevrolog

Alenka Ratek, SMS

PON - PET

od 7.30 do 9.30 ure

02 749 15 29

narocanje.nevrologija@sb-ptuj.si

Nevrološka specialistična ambulanta 2

mag. Lidija Žitnik, dr. med., spec.

predstojnica nevrološke ambulante

 Sabina Nedeljko, DMS, mag. ZN

PON - PET

od 7.00 do 9.30 ure

02 749 15 31

narocanje.nevrologija@sb-ptuj.si

UZ vratnih žil Andreja Debeljak, dr. med., spec. internist - nevrolog Alenka Ratek, SMS PON - PET od 7.30 do 9.30 ure 02 749 15 29 narocanje.nevrologija@sb-ptuj.si
Nevromišična elektrodiagnostika (EMG) mag. Lidija Žitnik, dr. med., spec. predstojnica nevrološke ambulante  Sabina Nedeljko, DMS, mag. ZN PON - PET od 7.30 do 9.30 ure 02 749 15 31 narocanje.nevrologija@sb-ptuj.si
KIRURGIJA
Kirurške specialistične ambulante

Zoran Koren, dr. med., spec

predstojnik kirurškega oddelka

Minja Fištravec, DMS

 

PON - PET

od 9.00 do 13.00 ure

02 749 15 56

narocanje.kirurgija@sb-ptuj.si

Preanesteziološka ambulanta

Prim. Majda Šarman, dr. med., spec.

predstojnica oddelka za intenzivno terapijo, nego, anestezijo in terapijo bolečine

Liljana Krajnc, SMS;

Verica Vaupotič, SMS;

Julijana Kozel, SMS;

Renata Čuš, SMS

TOR, SRE

od 13.00 do 15.00 ure

02 749 15 25

narocanje.pba@sb-ptuj.si

Protibolečinska specialistična ambulanta

Prim. Majda Šarman, dr. med., spec.

predstojnica oddelka za intenzivno terapijo, nego, anestezijo in terapijo bolečine

Liljana Krajnc, SMS;

Verica Vaupotič, SMS;

Julijana Kozel, SMS;

Renata Čuš, SMS

PON, ČET

od 7.00 do 9.00 ure

02 749 15 25

narocanje.pba@sb-ptuj.si

za kronične bolečine

Prim. Majda Šarman, dr. med., spec.

predstojnica oddelka za intenzivno terapijo, nego, anestezijo in terapijo bolečine

Liljana Krajnc, SMS;

Verica Vaupotič, SMS;

Julijana Kozel, SMS;

Renata Čuš, SMS

PON - ČET

od 7.00 do 9.00 ure

02 749 15 25

narocanje.pba@sb-ptuj.si

akutni bolniki

Prim. Majda Šarman, dr. med., spec.

predstojnica oddelka za intenzivno terapijo, nego, anestezijo in terapijo bolečine

Liljana Krajnc, SMS;

Verica Vaupotič, SMS;

Julijana Kozel, SMS;

Renata Čuš, SMS

PON - ČET

od 7.00 do 9.00 ure

02 749 15 25

narocanje.pba@sb-ptuj.si

ORTOPEDIJA
Ortopedska specialistična ambulanta Darko Jazbec, dr. med., spec. koordinator ortopedije Vesna Žnidarič, SMS PETEK od 9.00 do 13.00 ure 02 749 14 39 ortopedija@sb-ptuj.si
GINEKOLOGIJA
Ginekološke specialistične ambulante

Damijana Bosilj, dr. med., spec.

predstojnica ginekološko porodnega oddelka

Lidija Lazar, SMS

PON - PET

od 8.00 do 12.00 ure

02 749 14 63

narocanje.ginekologija@sb-ptuj.si
Ginekološki UZ
Ginekološki dispanzer (izbrani ginekologi)
AMBULANTA ZA BOLEZNI DOJK

Ambulanta za bolezni dojk

Damijana Bosilj, dr. med., spec.

predstojnica ginekološko porodnega oddelka

Katja Matjašič, DMS/babica

 

   

narocanje.boleznidojk@sb-ptuj.si

NA DAN AMBULANTE TOREK

od 12.00 do 14.00 ure

02 749 14 76
NA DAN AMBULANTE SREDA

od 12.00 do 14.00 ure

02 749 14 76
ONKOLOGIJA

Onkološka specialistična ambulanta

Damijana Bosilj, dr. med., spec.

predstojnica ginekološko porodnega oddelka

Zinka Irgl Šijanec, SMS

PON- PET

od 8.00 do 12.00 ure

02 749 14 61

narocanje.onkologija@sb-ptuj.si

PEDIATRIJA
Pediatrična ambulanta

Vera Gušić Ljepović, dr. med., spec.

predstojnica otroškega oddelka

Helena Kukovec, DMS; Milojka Bernardka Horvat, DMS

PON - PET

od 9.00 do 11.00 in 13.00 do 14.00 ure

02 749 14 43

narocanje.pediatrija@sb-ptuj.si

Gastroenterološka ambulanta

Vera Gušić Ljepović, dr. med., spec.

predstojnica otroškega oddelka

Helena Kukovec, DMS; Milojka Bernardka Horvat, DMS

PON - PET

od 9.00 do 11.00 in 13.00 do 14.00 ure

02 749 14 43

narocanje.pediatrija@sb-ptuj.si

Alergološka ambulanta

Vera Gušić Ljepović, dr. med., spec.

predstojnica otroškega oddelka

Helena Kukovec, DMS; Milojka Bernardka Horvat, DMS

PON - PET

od 9.00 do 11.00 in 13.00 do 14.00 ure

02 749 14 43

narocanje.pediatrija@sb-ptuj.si

Ultrazvok

Vera Gušić Ljepović, dr. med., spec.

predstojnica otroškega oddelka

Helena Kukovec, DMS; Milojka Bernardka Horvat, DMS

PON - PET

od 9.00 do 11.00 in 13.00 do 14.00 ure

02 749 14 43

narocanje.pediatrija@sb-ptuj.si

Endoskopska

Vera Gušić Ljepović, dr. med., spec.

predstojnica otroškega oddelka

Helena Kukovec, DMS; Milojka Bernardka Horvat, DMS

PON - PET

od 9.00 do 11.00 in 13.00 do 14.00 ure

02 749 14 43

narocanje.pediatrija@sb-ptuj.si

Nefrološka specialistična ambulanta

Vera Gušić Ljepović, dr. med., spec.

predstojnica otroškega oddelka

Helena Kukovec, DMS; Milojka Bernardka Horvat, DMS

PON - PET

od 9.00 do 11.00 in 13.00 do 14.00 ure

02 749 14 43

narocanje.pediatrija@sb-ptuj.si

Neonatalna

Vera Gušić Ljepović, dr. med., spec.

predstojnica otroškega oddelka

Helena Kukovec, DMS; Milojka Bernardka Horvat, DMS

PON - PET

od 9.00 do 11.00 in 13.00 do 14.00 ure

02 749 14 43

narocanje.pediatrija@sb-ptuj.si

Nevrološka pediatrična  ambulanta

Vera Gušić Ljepović, dr. med., spec.

predstojnica otroškega oddelka

Helena Kukovec, DMS; Milojka Bernardka Horvat, DMS

PON - PET

od 9.00 do 11.00 in 13.00 do 14.00 ure

02 749 14 43

narocanje.pediatrija@sb-ptuj.si

Razvojna

Vesna Kunčnik, dr. med., spec

vodja razvojne ambulante

Helena Kukovec, DMS; Milojka Bernardka Horvat, DMS

PON - PET

od 9.00 do 11.00 in 13.00 do 14.00 ure

02 749 14 43

narocanje.pediatrija@sb-ptuj.si

RENTGEN

Rentgen

Robert Čeh, dr. med., rentgenolog

predstojnik RTG oddelka

Elvira Šišić, DMS, mag. ZN

PON - PET

od 11.00 do 13.00 ure

02 749 14 83

narocanje.rtg@sb-ptuj.si

Denzitometrija

ULTRAZVOK

Ultrazvočna ambulanta

Robert Čeh, dr. med., rentgenolog

predstojnik RTG oddelka

Elvira Šišić, DMS, mag. ZN

PON - PET

od 11.00 do 13.00 ure

031 345 057

narocanje.uz@sb-ptuj.si

MAGNETNA RESONANCA

Magnetna resonanca

Robert Čeh, dr. med., rentgenolog

predstojnik RTG oddelka

Elvira Šišić, DMS, mag. ZN

PON - PET

od 11.00 do 13.00 ure

02 749 14 83

narocanje.rtg@sb-ptuj.si

CT

CT

Robert Čeh, dr. med., rentgenolog

predstojnik RTG oddelka

Elvira Šišić, DMS, mag. ZN

PON - PET

od 11.00 do 13.00 ure

02 749 14 83

narocanje.rtg@sb-ptuj.si

MAMOGRAFIJA
Mamografija Damijana Bosilj, dr. med., spec. predstojnica ginekološko porodnega oddelka Katja Matjašič, DMS/babica NA DAN AMBULANTE TOREK od 12.00 do 14.00 ure 02 749 14 76 narocanje.boleznidojk@sb-ptuj.si
        NA DAN AMBULANTE SREDA od 12.00 do 14.00 ure 02 749 14 76  
OKULISTIKA
Okulistična specialistična ambulanta Ptuj

Brigita Cvetko, dr. med., spec

predstojnica oftalmološke ambulante

Jerica Strelec,

DMS

PON, SRE, ČET, PET

in

TOREK

od 6.30 do 8.30 ure

in

od 11.00 do 13.00 ure

02 749 14 99

narocanje.okulistika@sb-ptuj.si

Optika Kuhar Brigita Cvetko, dr. med., spec predstojnica oftalmološke ambulante

Jerica Strelec,

DMS

PON, SRE, ČET, PET

in

TOREK

od 6.30 do 8.30 ure

in

od 11.00 do 13.00 ure

 02 749 14 99  narocanje.okulistika@sb-ptuj.si
Operacije sive mrene

Brigita Cvetko, dr. med., spec

predstojnica oftalmološke ambulante

Jerica Strelec,

DMS

PON, SRE, ČET, PET

in

TOREK

od 6.30 do 8.30 ure

in

od 11.00 do 13.00 ure

02 749 14 99

narocanje.okulistika@sb-ptuj.si

OTORINOLARINGOLOGIJA
ORL specialistična ambulanta Alenka Rakovec, dr. med., spec predstojnica ORL ambulante Ljubica Štumberger, DMS PONEDELJEK od 17.30 do 19.30 ure 02 749 14 96 narocanje.orl@sb-ptuj.si
ORL specialistična ambulanta Alenka Rakovec, dr. med., spec predstojnica ORL ambulante Ljubica Štumberger, DMS TOR - PET  od 11.30 do 13.30 ure 02 749 14 96 narocanje.orl@sb-ptuj.si
FIZIOTERAPIJA
Fizioterapevtska obravnava Smiljana Valenko, višja fizioterapevtka, RNO vodja fizioterapije Olga Kolednik, SMS PON - PET  od 7.30 do 9.30 ure 02 749 15 71 narocanje.fizioterapija@sb-ptuj.si
Specialna fizioterapevtska obravnava - Manualna terapija zahtevanih okvar mišično-skeletnega sistema Smiljana Valenko, višja fizioterapevtka, RNO vodja fizioterapije Olga Kolednik, SMS PON - PET  od 7.30 do 9.30 ure 02 749 15 71 narocanje.fizioterapija@sb-ptuj.si
KIRURGIJA
Za bolnike naročene na programske Zoran Koren, dr. med., spec. predstojnik kirurškega oddelka Tamara Petek, SMS PON - PET  od 9.00 do 13.00  ure 02 749 15 56  narocanje.kirurgija@sb-ptuj.si
operacije kile Zoran Koren, dr. med., spec. predstojnik kirurškega oddelka Tamara Petek, SMS PON - PET  od 9.00 do 13.00 ure 02 749 15 56  narocanje.kirurgija@sb-ptuj.si
operacije žolčnih kamnov Zoran Koren, dr. med., spec. predstojnik kirurškega oddelka Tamara Petek, SMS PON - PET  od 9.00 do 13.00 ure 02 749 15 56  narocanje.kirurgija@sb-ptuj.si
endoproteze kolkov Darko Jazbec, dr. med., spec. koordinator ortopedije Minja Fištravec, DMS PON - PET  od 9.00 do 13.00 ure 02 749 15 56  narocanje.kirurgija@sb-ptuj.si
endoproteze kolena Darko Jazbec, dr. med., spec. koordinator ortopedije Minja Fištravec, DMS PON - PET  od 9.00 do 13.00 ure 02 749 15 56  narocanje.kirurgija@sb-ptuj.si
operacije karpalnega kanala Zoran Koren, dr. med., spec. predstojnik kirurškega oddelka Tamara Petek, SMS PON - PET  od 9.00 do 13.00 ure 02 749 15 56  narocanje.kirurgija@sb-ptuj.si
operacije krčnih žil Zoran Koren, dr. med., spec. predstojnik kirurškega oddelka Tamara Petek, SMS PON - PET  od 9.00 do 13.00 ure 02 749 15 56  narocanje.kirurgija@sb-ptuj.si
odstranitev osteosintetskega materiala Zoran Koren, dr. med., spec. predstojnik kirurškega oddelka Tamara Petek, SMS PON - PET  od 9.00 do 13.00 ure 02 749 15 56  narocanje.kirurgija@sb-ptuj.si
artroskopije Zoran Koren, dr. med., spec. predstojnik kirurškega oddelka Tamara Petek, SMS PON - PET  od 9.00 do 13.00 ure 02 749 15 56  narocanje.kirurgija@sb-ptuj.si
GINEKOLOGIJA
Za bolnice naročene na programske operacije

Damijana Bosilj, dr. med., spec

predstojnica ginekološko porodnega oddelka

Zdravko Vidovič, dipl. zdrav.

PON - PET 

Predhodno potreben pregled

pri določenem operaterju glede

na vrsto operacije

02 749 14 62

pisarna.ginekologija@sb-ptuj.si

TVT operacije Damijana Bosilj, dr. med., spec predstojnica ginekološko porodnega oddelka Zdravko Vidovič, dipl. zdrav. PON - PET 

Predhodno potreben pregled

pri določenem operaterju glede

na vrsto operacije

02 749 14 62 pisarna.ginekologija@sb-ptuj.si

 

Seznam aktivnih ginekologov v dispanzejih za ženske

 
 
 

Stopite v stik z nami

Stopite v stik z nami

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
dr. Jožeta Potrča PTUJ
Potrčeva cesta 23
SI-2250 Ptuj 

T: +386 (0)2 749 14 00

F: +386 (0)2 749 16 30

E: tajnistvo@sb-ptuj.si

 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.