V nevrološki dejavnosti opravljamo konzilijarno službo za lečeče nevrološke bolnike na internem oddelku, obravnavamo pa tudi nevrološke bolnike v ambulantni dejavnosti. Opravljamo tudi ultrazvočno preiskavo vratnega žilja.

Osebje

Predstojnica nevrološke ambulante: 
Andreja Debeljak, dr. med., spec. nevrologije